Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Lexikon på nätet

På nätet finns en hel del olika lexikon som kan hjälpa dig att förstå ordens betydelse på olika språk. Vi har listat några stycken

Lexinlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster: Lexikon på minst femton minoritetsspråk, men även bildmaterial och kortare videofilmer. Sidan är gjord av  Institutet för språk och folkminnen, och Kungliga tekniska högskolan. 

SAOLlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster: Gamla upplagor av Svenska akademins ordlista är sökbara online. Den nyaste upplagan finns i tryckt form i skolbiblioteket.

NE ordböcker:länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Även Nationalencyklopedin innehåller ordböcker på flera olika språk.

Bab.lalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster: 40 lexikon på 27 olika språk

5 korta

Bonjour!

Merhaba!

Buenos días!

Guten Tag!

Hello!