Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Ekonomi och jurik

Här kommer några tips på sidor som kanske passar till arbeten inom ämnena juridik, ekonomikriminologi mfl. Glöm inte bort att använda länkarna på sidan Bra sökverktyg.

Juridik

Sverige

Brottsoffermyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster: Rättsfallsreferat, information om brottsskadeersättningar mm

Brå (Brottsförebyggande rådet)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ekobrottsmyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster: "Ekobrottsmyndigheten har till uppgift att bekämpa och förebygga ekonomisk brottslighet. Verksamheten är uppdelad i brottsförebyggande arbete samt utredning och lagföring"

Justitiedepartementetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster: Arbete med lagar, propsitioner mm

Konsumentverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lagen.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster: Här hittar du alla gällande svenska lagar samt referat av många rättsfall

Lagrummet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster: En gemensam webbplats för den offentliga förvaltningens rättsinformation.

Rättsinfosöklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster: Domstolsväsendets rättsinformation

Svensk författningssamlinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster: Sida på riksdagen.se

Sveriges domstolarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Patent- och registreringsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Polisenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster: Om polisyrket, polisens arbete samt fakta om olika lagar och brott

Historisk rättsstatistiklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster: Statistik från SCB om rättsväsendet i Sverige från 1913-1993

Eu

Europadomstolenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

EUR-Lexlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster: ingång till EU-rätten

Europeisk e-juridikportallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster: relevant rättsinformation på 23 olika språk om de olika rättssystemen inom EU.

Världen

Globalexlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster: Lagstiftning i världens länder. Jämför länder, hitta internationell lagstiftning m.m

Internationella tribunaler och domstolarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster: Lista från regeringen.se

Icc:länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Internationella brottsmålsdomstolen

Icjlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster: Internationella domstolens hemsida

Permanenta skiljedomstolenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kriminologi

Rättsmedicinalverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster: "Rättsmedicinalverket är en rättsvårdande statlig myndighet. Kraven på expertkunskap är högt ställda. Inom Rättsmedicinalverket finns många av landets mest meriterade biomedicinska analytiker, kemister, läkare, psykologer och forensiska socialutredare. Denna expertis är en viktig resurs för hela Sveriges rättsväsende. Rättsmedicinalverket bildades 1991 just för att ge alla orter i landet samma tillgång till dessa kompetenser. Därmed stärks rättssäkerheten. "

5 snabba

Börja i tid!

Boka en bibliotekarie!

Dokumentera arbetsprocessen!

Skaffa konto på NE!

Tänk källkritiskt!

4 snabba - källkritik!

Vem står bakom webbsidan?

I vilket syfte skapades den?

Hur gammal är informationen?

Hur ser webbsidan ut?