Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Samhällsvetenskapliga ämen

Här kommer några tips på sidor som kanske passar till arbeten inom ämnena historia, samhällskunskap, religion, psykologi, filosofi, sociologi mfl. Glöm inte bort att använda länkarna på sidan Bra sökverktyg.

Samhällskunskap

Om länder

Landguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Fakta från Utrikespolitiska institutet om världens alla länder. Lösenord behövs finns i biblioteket.

Globalislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster: Svenska FN-förbundets interaktiva världsatlas med bla fakta om länder och konflikter

Uppsala conflict database:länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Databas från Uppsala universitet om konflikter (på engelska)

Sverige och EU

Sveriges riksdaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sveriges regeringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Europa.eulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster: Officiell webbplats för europeiska unionen

Statistik

Gapminderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Statistiska centralbyrånlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster: Svensk statistik

Övrigt

Säkerhetspolitik.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Amnesty internationallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

EU-upplysningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Globalamalen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mänskliga rättigheterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster: Information från regeringen om mänskliga rättigheter

Omvärldenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster: Svenskt magasin om globala frågor

Historia

Material till de olika momenten i ämnet historia hittar du  lättast i böcker. Avdelningen för historia på biblioteket heter K.

Riksarkivet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster: Här kan du söka i Riksarkivets digitala arkiv, register och databaser tex kyrkoarkiv, mantalslängder mm. Du kan även söka information om arkiv och arkivinstitutioner i Sverige. Lösenord och information om tjänsten får du på skolbiblioteket eller av din historielärare.

Lantmäterietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster: På Lantmäteriet.se kan du bland annat titta på och ladda ner spännande historiska kartor.

Faktarummets länksamlinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster: Faktarummet på Stockholms stadsmuseum presenterar länkar för Stockholmsforskaren och alla andra som är intresserade av stadens historia och utveckling (bla länk till det Digitala stadsmuseet)

Forum för levande historialänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

World digital librarylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster: Gör det möjligt att undersöka kulturskatter från hela världen. Sajten är utvecklad av USAs Kongressbibliotek, med stöd från bl a UNESCO

Making the modern worldlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster: Om vetenskap och uppfinningar från 1700-talet tills idag. Förklarar utvecklingen av det moderna industrisamhället och dess effekter på våra liv.

Historia.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster En portal för historisk statistik med inriktning främst på ekonomisk historia.

Digitaliserade svenska dagstidningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster: Kungliga bibliotekets arkiv med digitaliserade versioner av svenska dagstidningar från 1700-talet och framåt.

Kvinnohistoriska portalerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster: Från Göteborgs universitet

Svenskt kvinnobiografiskt lexikonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster: Läs om svenska kvinnor från medeltid till nutid

Svenskt biografiskt lexikonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster: Ett svenskt personhistoriskt lexikon

Kringlalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster: Här kan du söka i flera av Sveriges museers och arkivs samlingar.

 

5 snabba

Börja i tid!

Boka en bibliotekarie!

Dokumentera arbetsprocessen!

Skaffa konto på NE!

Tänk källkritiskt!

Text

Text