Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Läs- och skrivsvårigheter

Du som har ett läshinder, till exempel dyslexi eller en synskada, har rätt att låna talböcker. Talböcker finns i Daisy-format, som gör att man kan lyssna på dem i en dator eller mp3-spelare. Du som är talbokslåntagare kan också få tillgång till tjänsten Egen nedladdning. Det innebär att du själv kan logga in och ladda ner böcker till din dator eller mobiltelefon.

Talböcker hittar man i Myndigheten för tillgängliga mediers (MTM) katalog, Legimus.länk till annan webbplats Där hittar du också mer information om vilka regler som gäller och information om hur man läser talböcker. Välkommen in till oss för mer information samt för att få tillgång till tjänsten Egen nedladdning. Är du registrerad för tjänsten Egen nedladdning på ett annat bibliotek vill vi att du kontaktar oss för att byta bibliotek när du börjar på skolan.

En film om talböcker och Legimus från MTM:

Fem råd från MTM till dig som tänker studera vidare efter gymnasiet

1. Skaffa studieteknik på gymnasiet

2. Kontakta samordnaren för studenter med funktionsnedsättning på högskolan

3. Låna i Legimus.se

4. Beställ nya talböcker på biblioteket

5. Det går!

Om du behöver extra studiehjälp på UBG så finns Elevcentrum