Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Projekt

Vid större projekt och arbeten kommer ofta bibliotekarien till klassen och tipsar om litteratur och digitala resurser som passar ämnet.

4 snabba - källkritik!

Vem står bakom webbsidan?

I vilket syfte skapades den?

Hur gammal är informationen?

Hur ser webbsidan ut?

5 snabba

Börja i tid!

Boka en bibliotekarie!

Dokumentera arbetsprocessen!

Skaffa konto på NE!

Tänk källkritiskt!