Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Extremism

Tips inför arbetet med pm om  extremism. Tänk på att du ska redogöra för vilka källor du använder och ska värdera dessa. Tips på hur du kan tänka hittar du här.

Hyllorna på biblioteket

På hyllorna i biblioteket finns mycket material kring ämnet. Du kan tex gå till hylla Oc.

5 snabba

Börja i tid!

Boka en bibliotekarie!

Dokumentera arbetsprocessen!

Skaffa konto på NE!

Tänk källkritiskt!

4 snabba - källkritik!

Vem står bakom webbsidan?

I vilket syfte skapades den?

Hur gammal är informationen?

Hur ser webbsidan ut?