Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Marketing Science

I hyllorna på biblioteket

U står för Naturvetenskap och på underavdelningarna Uc och Ue hittar du fysik och kemi respektive biologi.

Bibliotekets databaser 

World Booklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Bra engelskspråkigt uppslagsverk. Inloggningsuppgifter får du från biblioteket.

Nationalencyklopedin (NE)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Alltid en bra start när du söker information för att få en introduktion till ditt ämne och självklar att använda när du behöver en definition på ett specifikt begrepp t ex biomimetik. 

EBSCOlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övriga nätresurser

Hållbarhetsguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Biomimicry Exampleslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

AskNaturelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Discover Magazinelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Forskning.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Här finns information om flera pågående projekt inom biomimetik.

DOAJlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Vetenskapliga artiklar på engelska i fulltext

Google scholarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Sökmotor för vetenskapliga artiklar och uppsatser

DIVAlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Databas för forskningspublikationer och studentuppsatserext

5 snabba

Börja i tid!

Boka en bibliotekarie!

Dokumentera arbetsprocessen!

Skaffa konto på NE!

Tänk källkritiskt!

4 snabba - källkritik!

Vem står bakom webbsidan?

I vilket syfte skapades den?

Hur gammal är informationen?

Hur ser webbsidan ut?