Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Språksociologi

Språksociologi och språkhistoria är kursmoment som förekommer i de olika kurserna i svenska. Här har vi samlat några länkar och andra tips kring dessa moment. Sidan uppdateras varje gång en ny klass börjar jobba med detta.  På bibliotekets hyllor om språk (F) och om Psykologi (Do) finns många bra böcker du kan använda dig av.

Språklig variation

Inspelning av svenska dialekterlänk till annan webbplats: dialektprojektet swedia 2000

Om dialekterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster: från institutet för språk och folkminnen

Svenskan i Finland:länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster En sida från svenska litteratursällskapet i Finland. Det går också att lyssna på olika inspelningar

Slangopedialänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster: Ett lexikon över svensk slang

Rikstermbankenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster: Sveriges nationella termbank

Övrigt

Om minoritetsspråklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster: från institutet för språk och folkminnen

Minoritet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster : Sida om Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk

Länklistalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster: från språkförsvaret med fler länkar kring svenska språket.

Språktidningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster: Språktidningens hemsida med ett urval artiklar i fulltext. Den finns också som papperstidning i skolbiblioteket.

Språkteknologi.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Använd NElänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för en bra introduktion. Du kan också hitta en hel del bra program från UR här. Har du inte gjort det tidigare så passa på nu att skaffa dig en egen inloggning så att du når uppslagsverket även hemifrån. 

Retriever/mediearkivetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Fulltextarkiv med främst dagstidningsartiklar från t ex SvD, Aftonbladet m fl.

5 snabba

Börja i tid!

Boka en bibliotekarie!

Dokumentera arbetsprocessen!

Skaffa konto på NE!

Tänk källkritiskt!

4 snabba - källkritik!

Vem står bakom webbsidan?

I vilket syfte skapades den?

Hur gammal är informationen?

Hur ser webbsidan ut?