Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Är du nyfiken på UBG?

På Upplands-Brogymnasiet erbjuder vi ett varierat utbud av både högskoleförberedande program och yrkesprogram. Vi har även ett brett spektra gällande elevhälsovård med skolsköterskor och kuratorer. För dig som behöver extra stöd finns vårt elevcentrum med specialllärare. Skolan har även en egen idrottshall och bibliotek. För oss står eleven alltid i centrum, på UBG förbereder vi dig för verkligheten!

Är du nyfiken på hur det är att gå på UBG? Vi erbjuder introduktionsdagar där du får komma och prova på att vara elev för en dag. Anmäl ditt intresse till någon av våra studievägledare.

Kom också på våra Öppet hus-kvällar, där du kan prata med elever, lärare och övrig personal, se vår utrustning och våra lokaler, och de möjligheter UBG kan erbjuda!

Tider för Öppet hus - se kalendarium på startsidan!

Kontakt

08-581 692 58

08-581 692 59

08-581 691 33

08-581 693 53