Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Brandskydd

Skolan har en brandskyddsorganisation.

Mentor går igenom utrymningsplanen vid
terminsstart. Förvissa dig om att du känner till utrymningsvägar och uppsamlingsplats.