Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Drogpolicy

På Upplands-Brogymnasiet accepterar vi inga droger. Vårt mål är att eleverna skall ha en drogfri skoltid. Vi vill erbjuda alla elever bästa möjliga undervisning, ge alla en möjlighet att nå bästa möjliga resultat och erbjuda en trygg och trivsam arbetsmiljö. Skolan är en arbetsplats med samma krav och skyldigheter som andra arbetsplatser. Droger orsakar inte bara skador och problem för den enskilde utan påverkar även studieresultaten negativt. Det påverkar således hela skolans arbetsmiljö.

Vår policy skall vara tydlig och syfta till att förebygga, upptäcka och ingripa mot bruk av droger. Denna policy bygger på en kombination av tydliga regler, konsekvenser, omtanke och stöd. Vår grundprincip är att det skall vara svårt att använda narkotika men lätt att få hjälp att sluta.

Läs policydokument och handlingsplan via länken till höger.