Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Frånvaroanmälan

Vid sjukdom

- Din vårdnadshavare anmäler dig sjuk via tel 010-888 70 50 eller via Vklasslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samma morgon du stannar hemma.

- Om du blir sjuk under dagen: Be din vårdnadshavare att gå in på Vklasslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och rapportera frånvaron eller ringa ovanstående nummer.

- Du har själv ansvar för att återhämta det du missat av skolarbetet under din sjukdomsperiod. Vid längre eller upprepad sjukfrånvaro kan du begära stödundervisning. Kontakta mentor eller programansvarig skolledare.

Telefon: 010-888 70 50

Vklasslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster