Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

IT på UBG

På Upplands-Brogymnasiet får alla elever låna en dator. Eleverna får ett personligt Office365-konto för e-post och molnlagring. På den webbaserade lärplattformen lägger lärare och mentorer information och dokument du behöver i dina kurser.