Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Elevdator

Dator behövs i skolarbetet på UBG. Därför erbjuds du att låna en bärbar dator. Det går också bra att ta med egen dator om det inte innebär något hinder för undervisningen i de kurser du läser.

Kvittera ut dator

För att kvittera ut dator måste du:


Skötsel, förvaring och laddning

För att den dator du har lånat ska kunna användas så effektivt som möjligt i skolarbetet ska du:

  • Vara aktsam, använd alltid medföljande datorväska.​
  • Ha alltid uppsikt över datorn eller förvara den i ditt låsta elevskåp.
  • Ta med datorn fulladdad till skolan varje dag.
  • Om datorn behöver laddas under skoltid tar du med dig din laddare hemifrån och laddar datorn på anvisad plats under lektionstid eller under raster.
  • Du ska säkerhetskopiera viktiga filer till USB-minne och/eller till någon lagringstjänst på Internet. I O365 finns OneDrive för lagring av filer.
  • Du ser till att Windows uppdateras regelbundet så att antivirus och andra säkerhetsfunktioner i datorn alltid är aktuella.


Felanmälan

Om din dator inte fungerar så gör så här:

1. Gör så mycket felsökning du kan - följ instruktionerna i guiden Felsökning HP Probook 430PDF.

2. Om det är ett Garantiärende: Fyll i GarantianmälanWord och maila till elevdator@atea.se

Om det är ett Försäkringsärende: Fyll i FörsäkringsanmälanWord och maila till elevdator@atea.se

OBS! Allriskförsäkringen gäller inte om skadan orsakats pga oaktsamhet. Försäkringen gäller inte heller om tidpunkt och händelseförlopp inte kan specificeras. I så fall måste elev/vårdnadshavare själv stå för hela kostnaden för att reparera/ersätta datorn. Komplettera gärna din hemförsäkring med en s.k. "Drulleförsäkring" för att undvika detta. Läs mer i Allriskförsäkring elevdator - villkorPDF.

3. Vänta på besked från Atea. Atea mailar dig på den adress du angivit i anmälan. Om du ombeds lämna in datorn så gör du detta på biblioteket (ta med ärendenumret du fått av Atea). Då får du också möjlighet att låna en annan dator tills du får tillbaka din egen.

OBS! Om du behöver hjälp med din felanmälan - kontakta biblioteket eller IT-ansvarig på skolan, Patrik Feltsen.


Atea Servicedesk

Telefon:
010-110 32 38

E-post: elevdator@atea.se

Garantiärende eller Försäkringsärende?

Om datorn är stulen, försvunnen, vätske-skadad eller har annan fysisk skada så är det ett försäkringsärende.

Om datorn inte startar, eller om skärm, tangentbord, mus, batteri, laddare osv inte fungerar så är det ett garanti-ärende.

Kontakt

518 321 25