Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

IT-regler

Datorer och andra tekniska hjälpmedel ska vara en naturlig del i den dagliga undervisningen. Nedanstående regler gäller dig som är elev på Upplands-Brogymnasiet.

  • Datorerna ska användas som ett hjälpmedel i det dagliga arbetet, till exempel för läxor, uppsatser och informationssökning på Internet.
  • Din behörighet och ditt lösenord får endast användas av dig.
  • Du ska vara aktsam om din dator/skolans datorer och kringutrustningen.
  • Alla fel, brister och regelbrott rapporteras omgående.

Upplands-Bro kommuns skolverksamhet bygger på demokratiska värderingar, baserade på respekt och hänsyn elever emellan och mellan elever och skolans personal. Upplands-Bro kommun tillåter därför inte att du använder datorerna för:

  • Innehav eller spridning av material som står i strid mot gällande lagstiftning till exempel uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografi, olaga våldsskildring, förtal eller förolämpning.
  • Innehav eller spridning av material som kan uppfattas kränkande eller stötande.
  • Politisk, rasistisk eller religiös propaganda.
  • Innehav eller spridning av olicensierad programvara
  • Innehav, spridning eller hantering av alla former av virus; trojaner, sniffer-program, "hacking-program" och dylikt.Kopiering eller distribution av upphovsrättsligt eller på annat sätt skyddat material vilket ligger lagrat på kommunens utrustning. (Är tillåtet endast om rättighetsinnehavaren medger detta skriftligen.)
  • Att göra intrång i andra datorsystem eller på annat sätt bryta mot lagar.

Den som bryter mot Upplands-Bro kommuns regler och principer kommer att avstängas från datorerna i minst två veckor och vid misstanke om brott polisanmälas. Missbruk eller avsiktlig förstörelse av datorerna kan medföra skadeståndskrav från Upplands-Bro kommun.

Kontakt

518 321 25