Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Vanliga frågor

- Får jag installera egna program på datorn?
Du är fri att installera program på följande villkor:

  • Programmet får inte störa användningen av datorn för skolarbete.
  • Du måste följa Upplands-Brogymnasiets IT-regler.
  • Du måste följa Sveriges lagar

Till exempel är det förbjudet att installera piratkopierade program eller att använda program för att hantera piratkopierad film eller musik.

- Vad händer om jag glömmer datorn hemma?
Datorn är ett viktigt läromedel och ska alltid finnas med i skolan. Om du inte har med datorn kan det hända att du inte kan delta i undervisningen vilket är att betrakta som ogiltig frånvaro.

- Måste jag använda väskan jag fick tillsammans med datorn?
Syftet med väskan är att skydda datorn och förenkla transporten så att risken är mindre att datorn tappas. Vi rekommenderar starkt att du antingen använder medföljande väska eller en egen väska med likvärdig funktion. Om du inte skyddar datorn ökar risken att du tvingas ersätta en eventuell skada själv.

- Min laddare har gått sönder. Hur får jag tag i en ny?
Om din laddare går sönder eller försvinner måste du köpa en ny likadan. Laddare kan köpas på expeditionen för 300 kr.

- Får jag sätta fast klistermärken på datorn?
Ja, så länge märket går att ta bort utan att lämna spår efter sig. Vill du märka din dator gör du det lämpligast genom att märka själva datorväskan och sedan alltid förvara datorn i väskan.

- Jag har en annan fråga!
Maila din fråga till IT-ansvarige på skolan, se mailadress i högra kolumnen så får du svar inom kort via mail och här på sidan om svaret är av allmänt intresse.

Kontakt

518 321 25