Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Läsårstider

Höstterminen 2019

Upprop åk 1: onsdag 21 augusti kl 9.00 på Ekhammarscenen

Upprop åk 2 och 3: torsdag 22 augusti

Föräldramöte åk 1: tisdag 10 september kl 18-20

Kompetensutvecklingsdag, lärare: måndag 16 september

Programdag onsdag 18 september

Höstlov vecka 44

Aktivitetsdag/friluftsdag fredag 6 december

Julavslutning: fredag 20 december

Vårterminen 2020

Första skoldagen efter jullovet: torsdag 9 januari (enligt höstterminsschemat)

Vintersportdag åk 1-2, måndag 3 februari (Gymnasiearbete åk 3)

Sportlov vecka 9

Påsklov vecka 15

Helgdag fredag 1 maj

UBG-loppet, åk 2, onsdag 13 maj

Helgdag/lovdag torsdag-fredag: 21-22 maj

"Fångarna på UBG", åk 3, torsdag 4 juni

Studentavslutning åk 3: fredag 5 juni (utspring kl 13.00)

Läsårsavslutning åk 1-2: onsdag 10 juni