Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Om försäkringar och stölder

Alla skolans elever är försäkrade, dels för ansvar (enbart skoltid) dels för olycksfall (även under fritid och ferier). Särskilda regler kan gälla vid utlandsresor. Försäkringsinformation delas ut separat. OBS! Försäkringen täcker ej taxiresor till skolan vid sjukdom.

Om du blir bestulen skall du omedelbart anmäla stölden till polisen. Skolan ersätter ej förlorad egendom. Förvara aldrig stöldbegärligt gods i omklädningsrum eller i elevskåpet.

Delar av skolan övervakas med TV-kameror.