Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Regler vid byte av kurs

För att information om olika byten av kurser och grupper ska bli så tydlig som möjligt för inblandade lärare och elever har vi skapat rutiner för detta. Det är viktigt att rutinerna följs då alla administrativa verktyg som schema, frånvaro och omdömesmodul måste uppdateras då ändringar görs.

Kontakta din lärare och sedan din studievägledare för att diskutera förändringen och vad det får för konsekvenser för din studieplan.

Fyll i en ändringsblankett och lämna in den till din studievägledare, där du också motiverar varför du vill göra förändringen.

För att inte få olovlig frånvaro är det viktigt att gå på de lektioner som finns på schemat till och med det ändringsdatum som studievägledaren anger.

Ta med den påskrivna ändringsblanketten första gången du går till den nya lektionen och visa detta för den nya läraren.

Meddela läraren i den gamla studiegruppen att du har bytt.