Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

SL-kort

Alla elever i årskurs 1 får gratis SL-kort. Elever i årskurs 2 och 3 får gratis SL-kort enligt kommunens riktlinjer om avstånd från hemmet till UBG.

Kom ihåg att registrera ditt SL-kort på Mitt SL via SL:s hemsida, så att du har förlustgaranti om kortet skulle försvinna.

Det går att lösa in kortet hos SL och själv lägga till kostnaden för att få ett dygnet runt-kort.