Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Trivselregler

På UBG​

  • uppträder vi vänligt och respektfullt mot varandra.​
  • kommer vi i tid till lektionerna och har med oss rätt materiel. ​
  • bär vi vårt passerkort väl synligt under hela skoldagen.
  • använder vi datorerna endast till skolarbete på lektionstid.​
  • har vi mobilfria lektioner och lämnar mobiltelefonerna i skåpen.​
  • håller vi deadline för skoluppgifter och examinationer och respekterar skolans regler kring fusk.​
  • hjälps vi åt att hålla skolan ren och fräsch.​
  • röker vi inte på skolans område.​
  • har vi nolltolerans mot droger.