Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Studievägledning

Vem är jag?           Hit vill jag!            Hur gör jag?

Vägledning handlar om kunskap om mig själv som person och kunskap om de alternativ i livet som finns.

Vem är jag? Vad är jag bra på? Vilka egenskaper, värderingar, intressen har jag? Vad finns det för olika alternativ som skulle passa just mig? Vilka olika vägar finns det för att nå det yrket eller arbetsuppgifter som just jag är intresserad av?

I vägledningssamtalet kan vi studievägledare hjälpa dig med
- att bli medveten om dig själv
- att bli medveten om alternativen
 - att överbrygga hinder
 - att se möjligheter
- att fatta beslut
 - att genomföra beslut

I årskurs 1 får du introduktion och vägledning kring studieplaner, inriktningsval, program-fördjupningar och individuellt val.

I årskurs 2 och 3 får du information om utbildningar och arbete efter gymnasiet, individuellt framtidssamtal, och du får besöka utbildningsmässa och träffa utbildningsanordnare samt representanter från olika yrkesbranscher