Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Individuella valet

Kontakta någon av studievägledarna för information om det individuella valet.

Information ges också till varje klass i god tid innan valen ska göras. När det är dags att välja gör du det online via länken till höger.