Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Här är vi!

Oss hittar du i hus 6!

Kom förbi för att prata om studievägar, kursval och yrkesval!

  

Hanna Feurst (tjl)
Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 08-581 693 53
E-post: hanna.feurst@upplands-bro.se

  

Lena Stenström (tjl)
Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 08-581 692 58
E-post: lena.stenstrom@upplands-bro.se

  

Tor Svensson
Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 08-581 692 59
E-post: tor.svensson@upplands-bro.se

  

Derya Peksen
Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 08-581 691 33
E-post: derya.peksen@upplands-bro.se