Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

2019-06-13

Upplands-Brogymnasiet

Avslutning åk 1 och 2

Årskurs 1 samlas i klassrum på skolan kl 11.00 och har sedan avslutning på Ekhammarscenen kl 12.20.

Årskurs 2 samlas i klassrum på skolan kl 12.00 och har avslutning på Ekhammarscenen kl 13.00.

(Ingen lunch serveras i skolan den här dagen.)

Och sedan blir det sommarlov!