Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

2018-06-15 10.00

UBG

Läsårsavslutning för åk 1 och 2

Läsårsavslutning för årskurs 1 och 2.

Åk 1

10.00 Samling på Ekhammarscenen

10.45 Mentorerna avslutar med sina klasser i klassrummen

Åk 2

10.00 Mentorerna träffar sina klasser i klassrummen

11.00 Samling på Ekhammarscenen

(Ingen skollunch serveras denna dag.)