Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

2019-09-25 11:11

Biblioteket

Europeiska Språkdagen

Alla elever som har Moderna Språk på schemat den här dagen firar Europeiska Språkdagen på biblioteket med olika aktiviteter och tilltugg.