Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

2018-12-24

Jullov

Sista skoldag före jullovet är fredag 21 december. Och skolan startar igen onsdag 9 januari med läsning enligt höstterminsschemat.