Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

2018-02-14

UBG

Kompetensutvecklingsdag för lärare

Lärarna har kompetensutveckling. Inga lektioner denna dag.