Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

2018-05-24

Lillsjön

Orientering, årskurs 1

Klasserna startar olika tider.

Startordning Orienteringsdagen den 24 maj.

Starten sker vid Lillsjön.

8.30 BA17

9.00 Ftft17

9.30 Sa17a

10.00 Essa17

10.30 Na17b

11.00 Ek17b

11.30 Ek17a

12.00 Fttp17

12.30 Sa17b

13.00 Na17a

13.30 Ha17

14.00 Te17

14.30 BF17