Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

2019-01-09

Upplands-Brogymnasiet

Skolstart efter jullovet

Onsdag 9 januari är första skoldag efter jullovet. Läsning enligt höstterminsschemat.