Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

2018-03-27

UBG

Temadag (em), utvecklingssamtal (fm)

Utvecklingssamtal på förmiddagen.

Temadag på eftermiddagen. Samling på Ekhammarscenen kl 13.00. (Kolla med din mentor om du ska vara med på temadagen på tisdagen eller onsdagen.) 

Inga vanliga lektioner.