Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

2018-03-28

UBG

Temadag (fm), utvecklingssamtal (em)

Temadag på förmiddagen. Samling på Ekhammarscenen kl 9.00. (Kolla med din mentor om du ska vara med på temadagen på tisdagen eller onsdagen.) 

Utvecklingssamtal på eftermiddagen.

Inga vanliga lektioner.