Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

2018-05-17

Lillsjöns badplats

UBG-loppet

Årskurs 2:s årliga löptävling runt Örnässjön och Lillsjön.

Samling vid dansbanan vid Lillsjön.

Start: Pojkklass 14.00

Start: Flickklass 14.05