Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

2019-08-21 9:00

Ekhammarscenen

Upprop åk 1

Onsdagen den 21 augusti kl 9.00 hälsar vi alla våra nya elever i årskurs 1 välkomna med upprop på Ekhammarscenen!

Därefter träffas man i sina klasser tillsammans med mentorerna. Lunch serveras i skolan.