Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

2019-08-22

Ekhammarscenen

Upprop åk 2 och 3

Årskurs 2 och 3 börjar med upprop på Ekhammarscenen.

Årskurs 2 börjar kl 9.00, och årskurs 3 kl 10.00. Lunch serveras i skolan.

Mycket välkomna tillbaka efter sommarlovet!