Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

2017-11-08 em

UBG

Utvecklingssamtal (em)

Utvecklingssamtal med elever och föräldrar under eftermiddagen. (Inga vanliga lektioner efter lunch.)