Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

2019-04-30 11.00 och 13.00

Ekhammarscenen

Vårshow

Vårshow kl 11 och kl 13 på Ekhammarscenen.

Kl 11.00

BA18
BF18
EK18A
EK18B
ESSA18
FTFT18
FTTP18
HA18
NA18
SA18A
SA18B
TE18
FTFT18
BF17
BA17
IMIND
IMSPRA1
IMSPRB1
IMSPRB2A
IMSPRB2B
IMSPRYRK
IMYRK

Kl 13.00

EK17A
EK17B
ESSA17
FTTP17
HA17
NA17A
NA17B
SA17A
SA17B
TE17
BA16
EK16A
EK16B
ESSA16
FTFT16
TE16
FTTP16
HA16
NA16A
NA16B
SA16