Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

10-årsjubileum för utbytet mellan UBG och Walter-Eucken-Gymnasium i Freiburg

Freiburg

Eleverna blev också intervjuade av tidningen Badische Zeitung med anledning av att det var 10 år sedan det första utbytet skedde skolorna emellan. I mitten av maj kommer de tyska eleverna på besök hos oss.

I år var elever på samhällsprogrammet för sjätte gången iväg till Freiburg för utbyte med Walther-Eucken-Gymnasium med anledning av skolprojektet Globalisering och välfärd. Våra elever bodde hos sina tyska värdar och bjöds på tysk mat och skönt väder. Besöket uppmärksammades också i tidningen Badische Zeitung. Om ett par veckor kommer de tyska eleverna på återbesök hit till UBG.

Freiburg

Freiburg blev sönderbombat under andra världskriget, men byggdes upp igen efter den medeltida stadsplanen. Staden firar snart 700 år.

Freiburg

Hela gruppen samlad inför ett besök på Europapark.

Freiburg

Diskussioner om likheter och skillnader kring välfärden i de båda länderna på skolans kafé.

Colmar

Under veckan hann vi bl a med besök i den franska staden Colmar.

Freiburg

10-årsjubileumsmiddag där även elever från tidigare utbyten deltog.

Freiburg

Bilindustrin är viktig i södra Tyskland.

Freiburg

Svensk-tysk lärarförbrödring I Frankrike.