Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Angående olämpligt budskap på studentflak

Tyvärr hade några elever på ett av skolans program hängt upp en mycket kränkande text på sitt studentflak. När skolans personal fick se detta togs banderollen ner. Läraren samlade eleverna och tydliggjorde att detta strider mot allt som skolan står för.

Eleverna kommer att få skriftliga varningar eftersom deras agerande strider mot vår värdegrund och stör tryggheten och studieron på skolan.

Inför studenten har eleverna fått tydlig information om att skolans policy mot kränkande behandling gäller även på studentdagen och att det alltså inte är tillåtet att kränka andra klasser eller individer eller att använda kränkande språk eller bilder på flaken eller i något annat sammanhang. Polis kommer att finnas på plats för att godkänna flaken i samband med avfärd och de kommer inte att släppa iväg flak med kränkande budskap.

På skolan pågår ett medvetet arbete med värdegrunden och inför nästa läsår är planen att utöka och intensifiera arbetet ytterligare.

Jag som är ansvarig för verksamheten och all personal på Upplands-Brogymnasiet står för allas lika rätt och värde och tar med största eftertryck avstånd från alla former av kränkande uttryck.

Christian Eklöv Hagman

Rektor