Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Anmäl till prövning senast 2 september

Elever som vill anmäla sig till prövningar gör det på blankett som finns på hemsidanöppnas i nytt fönster. Denna lämnas sedan till Gunilla på expeditionen.

Sista anmälningsdag för ht är den 2 september.

Gemensamt informationsmöte för samtliga prövningar är den 8 september kl 15.30 i matsalen.

Viktigt att veta är:
• Missat informationsmöte = missad prövning
• Missad examination = avbruten prövning