Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Årets Oscar i kategorin Reklamfilm går till…

Oscarsgala

I kursen Kommunikation ska vi lära oss att använda modern teknik och förstå hur påverkan av olika slag fungerar – i teori och praktik. Därför gjorde gruppen egna reklamfilmer utifrån Maslows behovstrappa och stereotypiska könsroller.

För att få alla att bli så aktiva som möjligt – och ha lite roligt i skolan – presenterades filmerna på årets traditionsenliga Oscarsgala: Mingel, röd matta, paparazzifotografer, jury, prisutdelning och känslosamma tacktal. Hollywood nästa!

Noggrann kontroll vid insläppet till årets Oscarsgala. Endast mycket speciellt inbjudna gäster släpptes in.

Högklassig musikunderhållning.

Juryn sammanträder intensivt.

Och så delades Oscarsstatyetterna ut!

Och demonregissören gjorde ett mycket uppmärksammat besök på årets gala.