Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Aron Andersson föreläste om mod, mål och utmaningar när niorna besökte UBG

Aron Andersson föreläser på UBG

Aron Andersson inledde dagen, när eleverna i årskurs 9 från kommunens skolor var på besök på UBG för att se de olika program och verksamheter som finns här på UBG. På Ekhammarscenen spelade först elever från musikprofilen, och sedan berättade Aron Andersson om sitt liv och gav oss alla redskap att använda för att utmana oss själva utifrån våra förutsättningar.

Han berättade om sin bakgrund, när han blev sjuk som barn, och hur han hanterat sitt liv efter det, och hur han bl a med rullstol bestigit Kebnkajse, simmat mellan Sverige och Åland, och trots rädsla och hinder utmanat sig själv och kommit vidare.

Aron avslutade med att ge oss dessa tre ledord - att sätta korta mål för att nå ett större mål, att för sig själv hitta anledningar till varför man gör och vill göra saker, och att sätta in sin egen situation i ett större perspektiv.

Under resten av dagen gick åk 9-eleverna runt klassvis till de olika programmen på UBG och träffade också elevhälsa, studievägledare och annan personal på skolan.

Och vill man veta mer har vi Öppet hus tisdag 29 januari!