Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Årskurs 2 och 3 samlas i klassrum  första dagen

Årskurs 2 och 3 samlas i klassrum på UBG på uppropet torsdag 25 augusti. Årskurs 2 kl 9.00 och årskurs 3 kl 10.00. (Inte på Ekhammarscenen.)

Mycket välkomna!