Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Artist books - böcker som konst

Eleverna som läser Bild som individuellt val har använt böcker för att gestalta olika innehåll. Många fantastiska, kreativa lösningar visades på utställningen i biblioteket.