Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Debatt, skolval och förtidsröstning på UBG

På tisdagen var det valdebatt på Ekhammarscenen inför UBG:s elever i årskurs 3. Representanter för riksdagspartierna var på plats på scenen i en två timmar lång debatt.

Under dagen stod representanter för partierna också i centralgatan på UBG och informerade.

Onsdagen den 5 september kl 11-15 i biblioteket kan alla röstberättigade förtidsrösta i riksdags-, landstings- och kommunvalet. Ta med röstkort och legitimation.

På fredag 7 september kl 9-14 är det Skolval på UBG. Det är ett projekt som anordnas på många av landets grund- och gymnasieskolor i hela landet av bl.a. Sveriges elevkårer, Valmyndigheten och Skolverket. Alla elever på UBG har möjlighet att rösta i vallokalen i biblioteket. Röstmottagarna kontrollerar väljarnas identitet på följande sätt: ID-handling, via skolkatalogen, att röstmottagaren känner eleven eller att en annan person som uppvisar ID-handling kan bekräfta väljarens identitet.

Mer information finns på www.skolval2018.se
eller på instagram #skolval2018.