Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Demokratidagen 2017 fylld med engagemang, förslag och möte med demokratiministern

Alice Bah Kuhnke

Tisdagen den 7 mars genomfördes en slags medborgardialog i Upplands-Bro mellan kommunens politiker och över 400 elever från åk 9 och åk 1 & 2 på gymnasiet. UBG-eleverna Herta Vincent, Alice Carlsson, Shayan Hosiny och Sofie Lindkvist var konferencierer och skötte uppdraget ypperligt. Flera elever från NA3 och SA3a hjälpte till i publiken som volontärer.

Demokratiminister Alice Bah Kunkhe inledde med att berätta om sitt samhällsengagemang, KSO Camilla Janson och representanter från alla partier i fullmäktige fick kommentera förslag från ungdomarna om hur kommunen kan bli ännu bättre. Ungdomarna fick framföra synpunkter direkt eller via PadLet.

Förslagen som framfördes handlade t ex om att kommunen skulle framföra önskemål till SL om fler bussavgångar, utökad belysning på Kungsängens IP, bevara Gröna dalen, bygga fler förskolor och ha mer eko-skolmat.

Det blev en extra härlig energi i Ekhammaraulan när alla ungdomar deltog i en Kahoot om Upplands-Bro och demokrati.

Programmet förgylldes av att Mark Johansson, Fanny Ahnfeldt, Oscar Erzberger och Samuel Orsholm från UBG:s musikprofil uppträdde med ”Imagine” och Ella Ahlqvist från Grundsärskolan sjöng Själsfränder.

KUBEN var förstås med och stod uppställd utanför entrén för nyfikna att kika in i.

Ett bra möte mellan beslutsfattare och medborgare. Som ungdomar själva höll i.