Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Dialog om religion tillsammans med Fryshuset

Under vårterminen har Sa3a, Te3 och Ek2 i sina religionskurser fått besök av tre personer från det interkulturella och interreligiösa projektet Tillsammans för Sverige som drivs av Fryshuset.

religionsmöte

I projektet arbetar tjejer och killar med olika religiösa och etniska bakgrunder för att skapa dialog över kulturella och religiösa gränser. Eleverna har bland annat fått ta del av otroliga livsberättelser som rymmer både svåra umbäranden men också stor glädje.

Religionsmöte
religionsmöte
Religionsmöte