Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

Diplomering på NA

Diplomering i biblioteket

Fem elever i NA3 uppmärksammades i biblioteket för väl genomförda gymnasiearbeten.

Eleverna har genom sina gymnasiearbeten visat att de är väl förberedda för högskolestudier. Grattis Karolina, Linnea H, Jelena, Jesper och Arian!