Till Upplands-Bros webbplats
Upplands-Brogymnasiet

EK3 på studiebesök hos advokatbyrå

advokatbyrå

EK3 var i måndags på studiebesök hos Advokatbyrån Synch. Där fick eleverna en föreläsning om vad olika lagar och regler säger angående hur du kan skydda dina produkter och vad som gäller vid marknadsföring av olika produkter. Detta är något som eleverna lär sig i kurserna Affärsjuridik, Marknadsföring och Entreprenörskap & Företagande.